Psychotherapie Algemeen


Wat is psychotherapie?
Psychotherapie is een vak dat binnen de geestelijke gezondheidszorg een eigen plaats inneemt. Psychotherapie heeft zich ontwikkeld tot een effectieve behandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. In psychotherapie staan gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener, de psychotherapeut, centraal. De cliënt kan een individu, een (echt)paar, een gezin of een groep zijn; kind, volwassene of oudere.

Een psychotherapeut helpt de cliënt bij veranderen van gedrag, anders omgaan met pijnlijke emoties, anders denken of anders omgaan met belangrijke contacten. Het doel van psychotherapie is om psychische klachten en problemen te doen verdwijnen of aanzienlijk te verminderen, op een cliëntvriendelijke, wetenschappelijk onderbouwde en doeltreffende manier. Psychotherapie is gebaseerd op het feit dat gesprekken met een cliënt en de verdere behandeling op termijn helpen om de klachten van de cliënt minder te laten worden of bij voorkeur op te heffen. Gesprekken zijn van belang omdat hierdoor duidelijk wordt hoe de cliënt de klachten ervaart, hoe lang deze duren en eventueel waardoor deze klachten worden veroorzaakt.

De psychotherapeut zal met de cliënt de therapiemethode bespreken, die gebruikt wordt om de klachten aan te pakken en daarnaast ook de duur en de kosten van de therapie.Hieraan gaat vooraf: een intake-gesprek, inventarisatie van de klachten (eventueel psychologische testen) en een voorlopige diagnose. Hierna is het ook mogelijk dat de psychotherapeut de cliënt verwijst naar een andere hulpverlener, die beter toegerust is om de klachten en problemen van de cliënt te behandelen.

De reden waarom mensen een psychotherapeut raadplegen zijn zeer verschillend en vaak erg persoonsgebonden. Voorbeelden van psychische problemen zijn angsten, fobieën, depressies dwanghandelingen, verslavingen maar tegenwoordig ook vaak problemen met de partner, stress door werk, ernstige moeheid of gevoelens van lusteloosheid.

Er zijn zeer veel verschillende vormen van psychotherapie. Deze therapievormen en methoden zijn in de laatste eeuw ontwikkeld en hebben allemaal hun eigen voor en nadelen en zijn soms cliëntgebonden toepasbaar. Maar soms ook toegesneden op therapie met meerdere personen zoals relatietherapie, groepstherapie en gezinstherapie.

Veel psychotherapeuten werken vaak vanuit een bepaalde 'school' en volgens een bepaalde methode zoals psychoanalyse, cliëntgerichte therapie of gedragstherapie. Men ziet echter in het laatste decennium dat steeds meer psychotherapeuten eclectisch werken. Dat wil zeggen de psychotherapeut past de psychotherapie toe, of delen daarvan die het best aansluiten bij de belevingswereld en klachten van de cliënt.

Of het voor iemand op een bepaald moment nodig is om in psychotherapie te gaan is moeilijk te zeggen en hangt sterk af van iemands eigen ervaring, klachten, omgeving maar ook van de voorlichting en de materiële draagkracht. Vaak is de huisarts de aangewezen persoon om advies te vragen, omdat deze vaak het beste op de hoogte is van iemands klachten, levenssituatie en ziektegeschiedenis.