De therapeut

De heer Eric-Jan Vugts, o.a. werkzaam in zijn vrijgevestigde psychotherapiepraktijk in de regio Arnhem, en vindt zijn inspiratie vanuit aantoonbare werkzame methodieken vanuit de cognitieve gedragstherapie (CGT), en met name de Acceptatie en Commitment Therapie (ACT), Functie-Analytische Psychotherapie (FAP), de schematherapie en EMDR. Hij heeft overeenkomsten / contracten met de belangrijkste ziektekostenverzekeraars voor vrijgevestigde psychotherapie in het kader van Specialistische GGZ (voorheen: tweedelijns GGZ).
"Geef mij kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, moed om te veranderen wat ik kan veranderen, en wijsheid om tussen deze twee dingen onderscheid te maken".

"Between stimulus and response there is a space.
In that space lies our freedom and power to choose our response.
In those choices lie our growth and happiness” (Viktor Frankl)