Informatie behandelvormen

Hier kunt u algemene informatie vinden betreffende de belangrijkse behandelvormen die een belangrijke inspiratiebron zijn binnen de praktijk. Het betreft informatie over:

  • Psychotherapie in het algemeen;
  • Cognitieve Gedragstherapie (CGT), als belangrijke richting en methodiek binnen de hedendaagse psychotherapie;
  • Acceptatie en Commitment Therapie (ACT);
  • Functie Analytische Psychotherapie (FAP);
  • Schematherapie;
  • Een integratieve, transdiagnostische visie op psychopathologie en psychotherapie


(Foto: de ontmoeting tussen Dr. A. Beck, de grondlegger van de cognitieve therapie en de Dalai Lama, de belangrijkste spiritueel leider in het Tibetaanse boeddhisme op een internationaal psychotherapiecongres in 2005).

"Geef mij kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, moed om te veranderen wat ik kan veranderen, en wijsheid om tussen deze twee dingen onderscheid te maken".  

“Between stimulus and response there is a space.
In that space lies our freedom and power to choose our response.
In those choices lie our growth and happiness” (Viktor Frankl)