Psychotherapie

Psychotherapie.

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en stoornissen, zowel bij kinderen en jeugdigen als bij volwassenen en ouderen. De therapie bestaat als regel uit gesprekken met een deskundige hulpverlener - een BIG-geregistreerde psychotherapeut en/of klinisch psycholoog. De behandeling kan individueel zijn, maar ook in groter verband (relatie, gezin, groep) plaatsvinden. De psychotherapeut/klinisch psycholoog lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat u er minder last van hebt. De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen. Vaak liggen negatieve ervaringen aan de problemen ten grondslag.

Het resultaat van de therapie is onder meer afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Aan nare omstandigheden zoals een laag inkomen of werkloosheid kan de therapie niets veranderen. Een geslaagde psychotherapie garandeert ook niet dat de cliënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn. Met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de cliënt problemen beter leert hanteren. Veel mensen hebben baat bij psychotherapie. Voor het welslagen van de therapie is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Psychotherapie is een proces dat gepaard gaat met hobbels, met ups en downs. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het kan zijn dat iemand zich (tijdelijk) slechter voelt of het idee heeft vast te lopen. Vaak is dat onvermijdelijk, omdat nare of moeilijke dingen het onderwerp zijn van de therapie. Sommige cliënten houden last van psychische problemen of hebben te kampen met terugkerende klachten. Een psychotherapeut helpt de cliënt door de moeilijke perioden heen. Uiteindelijk moet de cliënt er beter van worden.

Voor wie?

Wie verdriet heeft en troost zoekt, kan meestal bij een goede vriend of vriendin terecht of bij de eigen partner. Mensen vinden vaak zelf een oplossing voor hun problemen, of voelen zich na een tijdje weer beter. Psychotherapie is een vorm van psychische hulp die in beeld komt als het niet mogelijk lijkt om psychische klachten of problemen alleen of met hulp van vrienden op te lossen.

Het kan zijn dat iemand op eigen initiatief in psychotherapie wil gaan of op advies van een hulpverlener. Voor hulp bij psychische problemen is een gesprek met de huisarts een goede eerste stap. De huisarts kan helpen de problemen op een rijtje te zetten en kan informatie geven over mogelijke hulpverlening. Psychotherapie is niet de enige mogelijkheid, soms biedt bijvoorbeeld de hulp van een maatschappelijk werker of eerstelijns psycholoog (binnen de generalistische basiszorg) een betere oplossing. In overleg met de huisarts of bedrijfsarts bepaalt de cliënt of hij of zij doorverwezen wil worden naar een psychotherapeut.

Iemand komt voor behandeling door een psychotherapeut in aanmerking als:
• aannemelijk is dat het proces van gedragsverandering leidt tot het opheffen van, verminderen van en/of beter leren omgaan met psychische problemen, conflicten, stoornissen en/of klachten;
• gebleken is of verwacht mag worden dat deze veranderingen niet op minder ingrijpende of anderszins effectieve wijze te bewerkstelligen zijn;
• het behandelaanbod aansluit op de zorgvraag en zorgbehoefte van de cliënt;
• de cliënt expliciet instemt met de verschillende aspecten van het behandelingsaanbod.

"Geef mij kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, moed om te veranderen wat ik kan veranderen, en wijsheid om tussen deze twee dingen onderscheid te maken".

“Between stimulus and response there is a space.
In that space lies our freedom and power to choose our response.
In those choices lie our growth and happiness” (Viktor Frankl)