Psychotherapiepraktijk Vugts

Praktische informatieAanmelding.

U kunt zowel via de mail (bij voorkeur) als telefonisch contact opnemen met de praktijk (zie onder: contact). Over het algemeen volgen er een of twee kennismakingsgesprekken / intakes (van ongeveer 60 minuten) om uw klachten in kaart te brengen, uw hulpvraag te inventariseren en de wederzijdse wensen en mogelijkheden te bespreken. In het kader van de intake kan er een kort psychodiagnostisch onderzoek verricht worden door middel van vragenlijsten, gericht op screening van het niveau van welbevinden, persoonlijkheid en coping. Daarna volgen de behandelsessies (over het algemeen na een wachttijd) van drie kwartier; het aantal sessies is sterk afhankelijk van de ernst van uw klachten, uw motivatie, uw bereidheid tot leren, uw nieuwsgierigheid en de te bereiken doelen. De afspraken worden qua data en frequentie in overleg afgesproken; sessies in de avonduren behoren (beperkt) tot de mogelijkheden. (NB: op dit moment is de praktijk alleen op maandag en woensdag geopend; afspraken op andere dagen zijn derhalve niet mogelijk)Wachtijden (stand van zaken april 2021):

De wachttijd van het moment dat u contact opneemt en de datum dat de intake plaats vindt (aanmeldingswachttijd) is momenteel twee - drie weken. De wachttijd vanaf het moment van intake tot aan de start van de behandeling is een aantal maanden (behandelingswachttijd). Deze wachttijden staan los van diagnose, problematiek, uw zorgverzekeraar, of anderszins. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).


Kosten & vergoeding psychotherapie.

Psychotherapie is langduriger dan hulp binnen de generalistische basis-GGZ (voorheen: eerste lijn). Een verwijsbrief van uw huisarts voor Gespecialiseerde GGZ is noodzakelijk om voor vergoeding van de psychotherapie in aanmerking te kunnen komen. De psychotherapeutische behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet, waarvoor elke verzekerde inwoner van Nederland in aanmerking kan komen. De vergoeding wordt geregeld via het registratiesysteem de Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s). Dit wordt door de psychotherapeut verzorgd. De facturen worden na afsluiting van de behandeling door de psychotherapeut rechtstreeks bij uw ziektekostenverzekeraar gedeclareerd (conform de landelijk vastgestelde richtlijnen en tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit, de NZA) . Psychotherapiepraktijk Vugts heeft contracten met alle grote verzekeraars en hun dochterondernemingen (dus CZ / Delta LLoyd / Ohra, DSW, De Friesland, Menzis, Multizorg, UVIT-VGZ, Zilveren Kruis / Achmea en aan hun verwante merken).

Voor behandelingen gestart na 1 januari 2013 is er geen eigen bijdrage meer. Wel bedraagt in 2021 het wettelijk verplichte eigen risico € 385 per jaar, dat door uw zorgverzekeraar in mindering wordt gebracht op uw vergoedingen. Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) kunnen bij u in rekening worden gebracht (a € 45,00 per gemiste sessie)

Het behandeltarief voor niet-verzekerde zorg wordt het zogenaamde OZP-tarief gehanteerd (Overig ZorgProduct), zoals vast gesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (de NZA); voor 2017 is dat € 98,00 per sessie.


Waarneming en crisis

Voor periodes van vakantie of afwezigheid maak ik in voorkomende gevallen individuele afspraken met u over de mogelijkheden van waarneming en tussentijds contact. Als er sprake is van een onvoorziene crisissituatie buiten kantoortijden is de procedure dat u contact kunt opnemen met uw eigen huisarts of met de huisartsenpost. De huisartsenpost is er voor spoedzorg buiten kantoortijden en alleen te bezoeken na telefonische afspraak (telefoon 0900 – 1598 of 026 - 389 96 96). Wanneer dat nodig is zal u verwezen worden naar de crisisdienst van GGZ ProPersona. Mocht u behoefte hebben aan een vertreouwelijk gesprek per telefoon, chat of mail, bijvoorbeeld op momenten dat de behandelaar afwezig is, dan kunt u overwegen contact op te nemen met MIND Korrelatie (via https://mindkorrelatie.nl/ of telefoon:   0900 - 1450 ) of De Luisterlijn (via https://www.deluisterlijn.nl/ of telefoon: 0900 - 0767)


Route- informatie Psychotherapiepraktijk Vugts.

Als u met de auto komt is het soms lastig parkeren in het Spijkerkwartier. Voor mensen zonder parkeervergunning is er sinds juli 2018 sprake van betaald parkeren; er zijn dus geen onbetaalde parkeerplekken meer. Als u niet wilt zoeken, is het een optie om gebruik te maken van de parkeergarage nabij Station Velperpoort (5 minuten lopen van de praktijk) of de parkeerplaats van de Coop Spijkerlaan. Nabij de praktijk liggen op loopafstand een aantal bushaltes (onder andere: Schouwburg, Airborneplein, Velperplein, Velperstation).

Als u met de trein komt, is de praktijk erg dicht bij Station Velperpoort.

Route vanaf Station Velperpoort:

  1. Vertrek in zuidoostelijke richting naar de Driekoningenstraat, de Steenstraat overstekend (180 m);
  2. Sla rechtsaf bij Spijkerstraat (120 m);
  3. Sla linksaf bij Prins Hendrikstraat. U vindt uw bestemming links (50 m)


"Geef mij kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, moed om te veranderen wat ik kan veranderen, en wijsheid om tussen deze twee dingen onderscheid te maken".

Between stimulus and response there is a space.
In that space lies our freedom and power to choose our response.
In those choices lie our growth and happiness” (Viktor Frankl)