Home

Welkom op de website van Psychotherapiepraktijk Vugts te Arnhem. De psychotherapiepraktijk is in het Spijkerkwartier van Arnhem gevestigd. In de praktijk worden met name langerdurende psychologische behandeling en psychotherapie aangeboden voor (jong-)volwassenen en ouderen in het kader van de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (S-GGZ; voorheen tweedelijns GGZ). Binnen de locatie is tevens een psychotherapiepraktijk voor kinderen en jeugdigen gevestigd (Psychotherapiepraktijk de Zeeuw).

                                                                                                                                                

"Geef mij kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, moed om te veranderen wat ik kan veranderen, en wijsheid om tussen deze twee dingen onderscheid te maken".(Franciscus van Assisi, ca 1181-1226)

"Between stimulus and response there is a space.
In that space lies our freedom and power to choose our response.
In those choices lie our growth and happiness” (Viktor Frankl)